Bosch Buzdolabı Çalışıyor Ama Soğutmuyor

Bosch buzdolabının çalıştığı görülürken soğutmaması durumu yaşanıyor olabilir. Buzdolabının çalışması ama soğutma yapmaması enerji verimliliğini olumsuz anlamda etkiler. Buzdolabının farklı noktalarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle buzdolabının çalışırken soğutmaması durumu görülebilir. Bosch buzdolabı çalışıyor ama soğutmuyor sorununa sebep olan belli başlar unsurlar bulunur.

– Buzdolabı kondanser fan motorunda yaşanan sorun nedeniyle soğutmama durumunun oluşabilmesi olasıdır. Fan motorunun sağladığı temel işlev, buzdolabının soğutulması olduğundan dolayı, diğer parçalar çalışırken fanda yaşanan sorun soğumanın önüne geçer. Kondanser fan değişimiyle sorun çözülür

Motorun bobinin sağlıklı çalışıp çalışmadığının görülmesi gerekir. Bobinde yaşanan problemler nedeniyle Bosch buzdolabı çalışırken soğutmasını engelleyen faktör ortaya çıkmış olabilir. Bobin değişimi sorunu çözecektir

– Buzdolabı ekovat basıncı soğutmada rol oynayan parçalardan biri durumundadır. Ekovat basıncının düşmesi nedeniyle buzdolabı soğutma görevini tam olarak yerine getiremiyor olabilir. Basıncın ayarlanmasıyla sorun ortadan kaldırılır

– Bosch buzdolaplarında çalışırken soğutmamaya neden olan faktörlerden biri de gazdır. Gaz tıkanıklığı yaşanıyor olması, çalışırken soğutmama durumunu ortaya çıkarır. Azot gazıyla temizlik işleminin sağlanması, buzdolabının gaz tıkanıklığı kaynaklı olan çalışırken soğutmama sorununu çözer

Tags:
Leave a Comment
Call Now Button444 78 56