Bulaşık Makinesi Açma Kapama Tuşu Basmıyor

Bulaşık makinesi gibi teknolojik cihazlarda kontrol tuşlarını cihazı kontrol edebilmek anlamında çok büyük bir öneme sahiptir. Bu anlamda açma kapama tuşunun önemi bir kat daha fazladır. Bulaşık makinasının söz konusu işlevini yapabilmesi adına işlemi başlatma, işlemi sonlandırma, bunun yanı sıra bulaşık makinasında oluşabilecek bir hatada yeniden başlatma işlemlerinin yapılabilmesi bu tuşun önemini ortaya koymaktadır.

Açma kapama tuşunun basmamasına neden olabilecek birçok neden olabilir ki eski bir makinayı ele alırsak en başta makinanın yaşını düşünerek çok uzunca süre kullanımdan kaynaklı bir aşında ilk maddeyi oluşturabilir. Bunun dışında elektriksel bir durum olabilir örneğin ilgili tuş basmayabilir ya da söz konusu tuşun bağlı olduğu kablolar da kırılma kopma temassızlık gibi bir takım durumlar meydan gelebileceği gibi ön panele su gelmesi ve açma kapama tuşunun böyle bir durumdan hasar görmesi de mümkündür.

Bazı durumlarda bulaşık makinasının bulunduğu ortamda kontrol panelini veya açma kapama tuşunun bozulmasına zarar görmesine neden olabilir. Genelde mutfaklarda bulunan bu cihazların nem ve buhardan etkilenme olasılıkları da yüksektir. O anlamda makinanın konumlandırıldığı yere göre kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyulması gerekmektedir.

Leave a Comment
Call Now Button444 78 56